Kontakt

HYDROMEGA Sp. z o.o.
ul. Konstruktorów 1
81-336 Gdynia

HYDROMEGA ODDZIAŁ KURASZKÓW
Kuraszków 18
26-307 Białaczów

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W PRABUTACH
ul. Ignacego Daszyńskiego 23
82-550 Prabuty

Biuro Główne i Zakład Produkcyjny w Gdyni
tel. + 48 58 664 77 04

Zakład Produkcyjny w Prabutach
tel.+ 48 604 054 832

Oddział Kuraszków
tel. + 48 44 610 35 31


e-mail: hydromega@hydromega.com.pl


NIP: 586-000-64-18
REGON: 008222591
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 103 320,00 zł, KRS: 0000104268

Jeżeli chcesz złożyć zamówienie, skontaktuj się z Działem Handlowym: sales@hydromega.com.pl


Jeżeli masz propozycję działań promocyjnych lub uczestnictwa w programach i projektach rozwojowych,
napisz: promocja@hydromega.com.pl


Kontakt w sprawie ogłoszeń rekrutacyjnych, praktyk, staży: rekrutacja@hydromega.com.pl

Kontakt w sprawach reklamacji: nadzor.jakosci@hydromega.com.pl