Polityka prywatności

Nazywamy się HYDROMEGA Sp. z o.o. i mamy siedzibę w Gdyni (adres ul. Konstruktorów 1, 81-336 Gdynia; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000104268; NIP: 5860006418).

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, bez względu na Twoją narodowość, obywatelstwo czy aktualne miejsce przebywania – o ile jesteś żywą osobą fizyczną. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w kwestiach dotyczących Twojej prywatności, a ściśle naszego przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z tego adresu skrzynki email: hydromega@hydromega.com.pl – nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, gdyż nasza główna działalność nie wymaga regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę ani nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa; nie jesteśmy też organem lub podmiotem publicznym.

Jako przetwarzający Twoje dane osobowe w związku z naszą działalnością podlegamy przepisom regulującym ochronę prywatności, w tym przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”). W tej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) opowiemy Ci o tym, jakie dane osobowe, w jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy, komu je udostępniamy, a także zwrócimy Twoją uwagę na prawa, które RODO przyznaje podmiotom danych osobowych, takim jak Ty. Nasz obowiązek informacyjny będziemy realizować również gdzie indziej, zwłaszcza na naszej stronie WWW (https://hydromega.com.pl/ i odpowiednie podstrony; łącznie, „Strona WWW”), podając Ci konkretne i stosowne komunikaty.

Zanim przejdziemy do dalszej części Polityki Prywatności, powinniśmy przedstawić Ci dwie podstawowe definicje, które pomogą nam wszystkim nawigować na obszarze RODO; mianowicie,

Dane osobowe
oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak, na przykład: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Przetwarzanie danych osobowych
jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, dla przykładu: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przy okazji, prosimy Cię o niepodawanie nam za pośrednictwem Strony WWW informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej.

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe, które Ty sam nam dostarczyłeś, czy to kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy na Stronie WWW, narzędzia oraz funkcjonalności w ramach naszej strony firmowej na portalach społecznościowych lub pocztę email, czy to zostawiając komentarz lub polubienie w miejscach kontrolowanych przez HYDROMEGA na portalach społecznościowych. Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych służy dosyć oczywistym celom, które sam określasz lub bez problemu rozpoznajesz – i tak, dla przykładu, odpowiadamy na Twoje pytania, na Twoje żądanie przesyłamy Ci naszą ofertę lub informacje handlowe, a także prowadzimy statystykę korzystania ze Strony WWW lub naszych firmowych stron oraz profili społecznościowych. Jeśli przyjdzie nam do głowy przetwarzać Twoje dane osobowe w innym celu niż dotychczasowy, damy Ci o tym znać i spróbujemy uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie w nowym celu. Podobnie, gdy Twoje dane osobowe pozyskamy od osób trzecich, w rozsądnym terminie po pozyskaniu tych danych lub przy pierwszej komunikacji z Tobą przekażemy Ci odpowiednie informacje.

Jeśli prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dbamy o to, by Twoja wola była swobodna, odpowiednio poinformowana, konkretna i jednoznaczna, a nadto, byś miał świadomość, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie zawsze musi być to checkbox, ale nigdy nie będziemy zakładać Twojej zgody, dopóki nie dasz nam wyraźnego sygnału, że nie masz problemu z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. W innych przypadkach nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych może opierać się na tym, że jest ono niezbędne do wykonania łączącej nas umowy lub podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Może zdarzyć się też tak, że porównanie Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności z interesami naszymi lub osób trzecich umożliwi nam legalne przetwarzanie Twoich danych osobowych, czy to w celu marketingu bezpośredniego, czy to w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – wówczas poinformujemy Cię o przeważających interesach naszych lub osób trzecich.

W każdym razie, zapewnimy Ci odpowiednią informację wyjaśniającą podstawy i cele naszego przetwarzania Twoich danych osobowych, kiedykolwiek będziemy zbierać te dane. Bez względu na to, czy podstawą naszego przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda, umowa, prawnie uzasadniony interes lub inna przesłanka legalizująca przetwarzanie, będziemy dbać o to, by zakres Twoich danych osobowych zbieranych lub inaczej przetwarzanych był jak najmniejszy, chyba, że sam zdecydujesz przekazać nam dane osobowe w większej ilości lub na czas dłuższy niż to niezbędne. Dla przykładu, jeśli będziesz chciał umówić się na konsultację, poprosimy Cię o tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do umówienia i przeprowadzenia takiej konsultacji – czyli o: imię, nazwisko, adres email. Jeśli nie przejdziemy na etap przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy lub nie udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w konkretnym celu, Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z konsultacją zostaną usunięte z naszych systemów informatycznych lub zbiorów danych lub zanonimizowane. Co więcej, chcemy zwrócić Twoją uwagę na Twoje prawa do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym na Twoje absolutne prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także do przenoszenia danych. W tym miejscu musimy jednak zastrzec, że o ile dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, a także możliwość sprostowania tych danych nie są limitowane, o tyle prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) doznaje ograniczeń i nie może zostać zrealizowane, jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla nas do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podobnie, Twoje żądanie otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłania danych osobowych innemu administratorowi zostanie zaspokojone tylko co do danych osobowych dostarczonych przez Ciebie a przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany. W każdym razie, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dopóki jednak Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas, ich przetwarzanie będzie następować z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym odpowiedniej kadry i mechanizmów szyfrowania, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić Twoje prawa. Jeśli zdecydujemy się powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom trzecim, a zrobimy to w przypadku korzystania z zewnętrznych zasobów informatycznych, aplikacji lub usług chmurowych i podobnych, wybierzemy tylko takie podmioty przetwarzające, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło Twoje prawa. Chcemy podkreślić, że preferujemy takich dostawców i innych odbiorców Twoich danych osobowych, którzy przetwarzają dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym; choć nie mamy zamiaru przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli miałoby się tak jednak zdarzyć, wybierzemy państwo lub odbiorców, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony, chociażby w ramach samocertyfikacji w programie Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Strona WWW korzysta z plików cookies oraz podobnych technologii (łącznie, „Cookies”), które jednak
możesz wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy Cookies, aby zachować Twoją sesję jako użytkownika Strony WWW, zapamiętać zindywidualizowane przez Ciebie lub dzięki Tobie ustawienia Strony WWW, a przede wszystkim w celach statystycznych. Dane zbierane przez Google Analytics są anonimizowane przez dodanie „_anonymizeIp”, dzięki czemu Google Analytics wie, że ma anonimizować dane przesłane przez witrynę przez usunięcie ostatniego oktetu adresu IP odwiedzającego, jeszcze zanim nastąpi zapisanie danych (więcej informacji znajdziesz na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl). Ogólnie i przystępnie o plikach cookies pisze IAB Polska tu: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/.

Jeśli chodzi o nasze strony lub profile firmowe na portalach społecznościowych, musisz wiedzieć, że – dla przykładu – Facebook profiluje i przetwarza dane użytkowników, dostosowując feed na ścianie
użytkownika, bazując na dotychczasowej historii kliknięć, polubień, podanych informacji osobowych, płci, rasy, znajomych, regionu zamieszkania i podróżowania itp.; dzięki temu dostarcza reklamy celowe w bardzo konkretną grupę docelową (więcej informacji znajdziesz na https://www.facebook.com/business/gdpr) – robi to jednak we własnym imieniu i na własną rzecz.

Pozostaje nam zatem jeszcze tylko dodać, że Strona WWW może zawierać aktywne linki do innych stron w sieci Internet, którymi zarządzają niezwiązane z nami podmioty, według zasad autonomicznie przyjętych, a czasem nierespektujących wymogi RODO. Zalecamy lekturę odnośnych polityk prywatności przed przystąpieniem do korzystania z tych stron