Dofinansowanie projektu z UE

 

Beneficjent: HYDROMEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.
„Prace B+R w celu opracowania prototypu pojazdu opartego na pracy tandemu autonomicznych kosiarek przemysłowych”.

 

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Harmonogram realizacji: od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.
Cele projektu: Zwiększenie potencjału firmy HYDROMEGA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek, innowacyjnych w skali kraju, produktów: tandem kosiarek przemysłowych w opcji gąsienicowo-nożowej i kołowo-bijakowej.
Wartość projektu: 3 464 435,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 737 723,77 zł