Udział w Konferencji Cylinder 2008 – KOMAG pod patronatem medialnym czasopisma „Hydraulika i Pneumatyka” oraz „Napędy i Sterowanie”

Podczas konferencji, wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną wygłosiliśmy dwa referaty, dotyczące naszych najnowszych osiągnięć, wdrożonych do produkcji w bezzałogowej platformie Lewiatan.

Load more