Uczestnictwo w XIX-tej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej CYLINDER 2009

Sympozjum organizowane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG „CYLINDER 2009”, „BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH”, odbyło się w dniach 21-23.09.2009 w Ośrodku „ZAGROŃ” w Szczyrku.
Podczas konferencji wygłosiliśmy referat pt. „Nowoczesne zbiorniki oleju wraz z osprzętem w ofercie firmy Hydromega”. Celem sympozjum był przegląd najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie projektowania, rozwoju, badania i eksploatacji układów hydraulicznych z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii.

Load more