Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE 2009”

Konferencja organizowana była przez skupione wokół SIMP wrocławskie środowisko naukowe, inżynierskie i przemysłowe. Sympozjum odbyło się we Wrocławiu w dniach 7-9 października 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, wygłosiliśmy tam referat „Hydromega – Przedsiębiorstwo innowacyjne”, dotyczący naszych najnowszych osiągnięć. Tematyka konferencji były zagadnienia:

  • teoretyczno – badawcze w technice płynowej takie jak: sterowanie układów elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych, aplikacje INTERNETU oraz metod i technik sztucznej inteligencji prowadzące do powstawania nowych działów mechatroniki: hydro- i pneumotroniki;
  • zagadnienia projektowania i konstruowania elementów i układów hydraulicznych i pneumatycznych, oprogramowania CAD a także wykorzystania INTERNETU;
  • problemy eksploatacyjno-niezawodnościowe m.in. pielęgnacja i zużycie cieczy roboczych, koszty eksploatacji i niezawodność układów;
  • problemy ochrony środowiska – możliwości wodnej hydrauliki napędowej, hałaśliwości, drgań i wibracji układów płynowych, pneumatyka przyjazna dla środowiska;
  • zagadnienia produkcyjno-marketingowe sektora hydrauliki i pneumatyki maszynowej, w tym analiza rynku i strategii marketingowych, również marketing;
  • zagadnienia optymalizacji kosztów w sferze B+R, produkcji, dystrybucji, promocji i serwisie w obszarze produktów techniki płynowej;
  • normalizację i wymagania UE w stosunku do komponentów i układów napędowych maszyn i urządzeń;
  • edukację w obszarze techniki płynowej na wyższych uczelniach i ośrodkach kształcenia zawodowego w świetle systemu edukacji CETOP;
  • problemy samorządu gospodarczego i stowarzyszeń naukowo-technicznych, w szczególności udziału w CETOP.
Load more