„INNOWACJA ROKU 2009”

Serdecznie dziękujemy Redakcji Forum Biznesu i Centrum Innowacji FIRE za przyznanie naszej firmie tytułu „INNOWACJA ROKU 2009”, za „Hydrauliczny zespół napędowy z silnikiem elektrycznych chłodzonym olejem, do pracy w trudnych warunkach”.

 

Load more