ZŁOTY MEDAL W BRUKSELI

Pod koniec listopada w Brukseli, wieloletnia współpraca między Hydromegą, WITPiS, Centrum Innowacji NOT, WAT oraz WB Electronics została nagrodzona przez Kapitułę Konkursu Światowych Targów Wynalazczości Brussels EUREKA 2009, przyznaniem Złotego Medalu za innowacyjny projekt „Lewiatan – Polska Platforma Bezzałogowa”.

Dyplom oraz Złoty Medal EUREKA 2009

Load more