Budowa oddziału firmy w Miszewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne MŚP.

Load more