Jakość Roku 2009

Tytuł przyznany naszej firmie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcję Biznes Raportu w kategorii „Innowacje” za „Hydrauliczny zespół napędowy z silnikiem elektrycznych chłodzonym olejem, do pracy w trudnych warunkach”.

 

Load more