Udana premiera w Kielcach. Rozwój produkcji podjazdów specjalistycznych z napędem hydrostatycznym

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną przełożyła się na powstanie robota bezzałogowego „Marek”, do wykonywania misji specjalnych. W pojeździe skorzystano z dotychczas prowadzonych przez naszą firmę prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

  • podwozia hydroaktywnego,
  • układu przeniesienia napędu,
  • pomocniczych układów sterujących.

Szczególnym osiągnięciem w naszej branży jest zastosowany w pojeździe układ przeniesienia napędu oraz system podwozia hydroaktywnego, które sprawdzają się w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. W pojeździe zastosowane zostały ponadto bardzo ciekawe systemy rozpoznawcze, wykonane przez firmę WB Electronics, które w sposób niezawodny mogą współpracować z hydrostatycznym napędem pojazdu.

Load more