Ukończenie budowy oddziału naszej firmy w Miszewie

W dniu 2010.11.10 Przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonali ostatecznego odbioru nowo wybudowanego oddziału naszej firmy w Miszewie. Generalnym Wykonawcą obiektu jest firma „WROŃSKI” www.wronski.pomorskie.pl. Zakład w Miszewie jest nowoczesnym obiektem przemysłowym, przystosowanym do produkcji zasilaczy hydraulicznych, maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym.
Obiekt spełnia ponadto wszystkie niezbędne warunki dla prowadzenia prac badawczo rozwojowych pod kątem realizacji projektów innowacyjnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne MŚP.

 

Load more