Mechatronika w praktyce przemysłowej

Na zlecenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zrealizowany został w naszej firmie cykl wykładów z przedmiotu „Mechatronika w praktyce przemysłowej”.

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:
1. Miejsce inżyniera w rozwijającej się gospodarce.
2. Dlaczego Polsce potrzebna jest gospodarka innowacyjna?
3. Mechatronika ważnym ogniwem rozwoju gospodarczego kraju.
4. Popyt wewnętrzny generatorem rozwoju gospodarki innowacyjnej.
5. Podsumowanie zagadnień 1-4 wstępem do dyskusji o mechatronice, w oparciu o najciekawsze wdrożone projekty innowacyjne w firmie Hydromega.

Cykl wykładów jest częścią projektu z rządowej listy kierunków priorytetowych „Kształcenie zamawiane na kierunku Mechatronika Wydziału Mechanicznego PG”.

Władzom Wydziału oraz Uczelni pragniemy złożyć serdeczne gratulacje za skuteczną realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Load more