Jakość Roku 2010

Serdecznie dziękujemy Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcji Biznes Raportu za przyznanie tytuł „JAKOŚĆ ROKU 2010” oraz „JAKOŚĆ ROKU SREBRO” w kategorii „Innowacje”.

 

Load more