Wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka w oddziale naszej firmy w Miszewie.

Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Panu Mieczysławowi Strukowi, za wizytę jaka wraz z Przedstawicielami Samorządów złożona została w oddziale naszej firmy w Miszewie. Wizyta Pana Marszałka stanowi podsumowanie konsekwentnie realizowanej polityki innowacyjnej, która w minionych latach wygenerowała w naszej firmie znaczące inwestycje, zarówno w zakresie infrastruktury produkcyjnej, jak i w zakresie kolejno realizowanych wdrożeń wyrobów oraz technologii innowacyjnych.

Load more