Nagroda Rektorska WAT

Dziękujemy Rektorowi Wojskowej Akademii Technicznej za wyróżnienie Nagrodą Rektorską naszej firmy, która współpracując w gronie wybitnych specjalistów brała udział w opracowaniu i wyprodukowaniu robota inżynieryjnego „Marek”.

Load more