Pierwszy pojazd bagienny

Prace nad pierwszym pojazdem bagiennym tzn. mogącym poruszać się po bagnach zostały ukończone. Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi, przystosowany jest do wykonywania czynności pielęgnacyjnych na terenach bagiennych oraz podmokłych. Projekt powstał przy współpracy z PIMR oraz WAT. Do zasilania wszystkich odbiorników, w tym do układu jazdy zastosowano napęd hydrostatyczny. Układ przeniesienia napędu wyposażono w przekładnię planetarną, która w ramach współpracy z Centrum Innowacji NOT oraz PIMR przeszła pozytywnie próby trwałościowe, dla pracy ciągłej. Próby trwałościowe przeprowadzono na stanowisku badawczym z mocą krążącą w PIMR.

Load more