Nasza Firma wspiera projekt „A ja chcę być…”

Nie ma wątpliwości, że inwestycje w kapitał ludzki są pierwszym krokiem do budowania świadomości społecznej, stanowiącej siłę własnej rodziny, organizacji oraz kraju. „A ja chcę być…” zmusza do refleksji, uświadamiania dzieciom, że mogą na bazie własnych pasji, marzeń, ciężkiej pracy osiągnąć sukces, który z całą pewnością przełoży się na tak bardzo dziś potrzebny optymizm oraz wiarę w bezpieczną przyszłość, w której każdy będzie mógł odnaleźć właściwe dla siebie miejsce.
Projekt ten pokazuje, że psychologia również może być innowacyjna, służąc:

  • rodzinie,
  • szkole,
  • firmie,
  • gospodarce,
  • dobrym, szeroko pojętym relacjom między ludźmi, firmami, czy grupami społecznymi

Uroczyste otwarcie pilotażowego projektu miało miejsce w dniu 2012.03.02 w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni Orłowie. Życzymy pomysłodawcom samych sukcesów w realizacji tego ambitnego projektu, który wspólnie z miastem Gdynia, Klubami Rotary oraz z wymienionymi poniżej patronami w trosce, o pozytywny rozwój naszej młodzieży będziemy wspierać.

Load more