Podsumowanie współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Składamy serdecznie podziękowania Zespołowi Instytutu Technik Wytwarzania w składzie:

  • Dyrektor ITW Prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk,
  • Kierownik ZOPiO Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kocańda,
  • Kierownik projektu dr inż. Hanna Sadłowska,
  • dr inż. Krzysztof Chodnikiewicz,
  • dr inż. Leszek Moszczyński

za wzorową współpracę przy budowie stanowiska TH do kształtowania hydromechanicznego rur.
Dziękujemy również Pracownikom naszej firmy za nienaganną realizację tego projektu.
Na ręce Pana dr inż. Eugeniusza Głuchowskiego, poniżej przesyłamy podziękowania otrzymane od naszego Zleceniodawcy.

Load more