Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W dniu 27 sierpnia, nasza firma uzyskała Zezwolenie Nr 89/PSSE, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze PSSE. Dla naszej firmy oznacza to, przeniesienie do końca roku produkcji innowacyjnej wraz z pracami B+R do „Bałtyckiego Portu Nowych Technologii” w Gdyni.
Jest to istotny krok w rozwoju naszej firmy, będący wynikiem systematycznie wdrażanych do produkcji efektów prac B+R.
Dziękujemy Pani Prezes Teresie Kamińskiej oraz Pracownikom PSSE za sprawnie przeprowadzoną procedurę, zakończoną przyjęciem firmy Hydromega do grona przedsiębiorstw, posiadających istotny potencjał innowacyjny, zgodny z założeniami rozwojowymi Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3.

Load more