Regionalni Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012

Serdecznie dziękujemy, za zakwalifikowanie naszej firmy do grona „Regionalnych Liderów Innowacji i Rozwoju – 2012”. Konkurs KLIiR zorganizowany przez Fundacje Innowacji i Rozwoju wyłania polskie firmy propagujące idee innowacyjności w gospodarce, tego typu inicjatywy są nam szczególnie bliskie, motywując nas do dalszego rozwoju.
Nasza firma została nagrodzona w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Produkt”. Dziękujemy Kapitule Konkursu za promocję polskich firm, mających istotny wpływ na rozwój gospodarki innowacyjnej.

Load more