Jakość Roku Złoto

Dziękujemy Ekspertom Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcji Biznes Raport za uznanie dorobku naszej firmy i przyznanie firmie Hydromega Sp. z o.o. prestiżowego tytułu JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO.
Nagroda ta stanowi podsumowanie prowadzonych przez naszą firmę prac B+R, za które nagradzani byliśmy w kolejnych latach tzn:

  • 2008 r. Jakość Roku w kat. Innowacje
  • 2009 r. Jakość Roku w kat. Innowacje
  • 2010 r. Jakość Roku w kat. Innowacje
  • 2011 r. Jakość Roku Srebro w kat. Innowacje
  • 2012 r. Jakość Roku Złoto w kat. Innowacyjny Produkt

Dziękujemy również wszystkim Pracownikom, Instytutom Badawczym oraz Wyższym Uczelniom Technicznym, bez których ciągły i systematyczny rozwój technologii innowacyjnych w naszej firmie byłby niemożliwy.

Load more