Kolejne pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w PSSE – BPNT

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała kolejne pozwolenie Nr 101/PSSE na prowadzenie działalności w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach otrzymanego pozwolenia planujemy przenieść na tereny postoczniowe w Gdyni produkcję:

  • pojazdów specjalistycznych,
  • parkingów wielopoziomowych.

Pojazdy specjalistyczne oraz zautomatyzowane parkingi wielopoziomowe to produkty innowacyjne, dla których popyt krajowy z roku na rok rośnie, wymuszając systematyczny rozwój produkcji, o wysokim poziomie technicznym, jaki zostanie zapewniony w obiektach na terenie PSSE-BPNT w Gdyni.

 

Load more