Pojazdy specjalistyczne w ramach prac badawczo-rozwojowych Demonstrator +

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu do realizacji umowy nr UOD-DEM-1-145/001 z dn. 13.12.2013 na wykonanie i finansowanie projektu w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ pt. „Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno-błotnym”, realizowanego w Konsorcjum w skład którego wchodzą: Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych, Wojskowa Akademią Techniczną , Instytut Odlewnictwa oraz Hydromega Sp. z o.o..
Celem projektu jest opracowanie prototypów pojazdów z zakresu technologii renowacji kanałów melioracyjnych oraz ochrony terenów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności, a następnie zademonstrowanie ich w warunkach operacyjnych z późniejszą komercjalizacją.

Load more