Polski Produkt Przyszłości

Dziękujemy PARP oraz Kapitule Konkursu Polski Produkt Przyszłości za wyróżnienie projektu „Modułowy multiplatformowy system przechowywania pojazdów samochodowych w miastach”.
Projekt ten, powstał przy współpracy naszej firmy z CI NOT oraz PIMR, stanowi on podsumowanie prac B+R, prowadzonych w 2013 r.
Pierwsze wdrożenie systemu realizowane jest w Gdyni w PSSE/BPNT na terenach postoczniowych. Dziękujemy Pracownikom naszej firmy oraz Pracownikom PIMR za efektywną współpracę, potwierdzoną wdrażaniem nowoczesnego systemu parkingowego.

Load more