Nagroda Gminy Żukowo „SUCOVIA 2013” w kategorii Gospodarka.

Serdecznie dziękujemy Kapitule oraz Mieszkańcom Gminy Żukowo za przyznanie naszej firmie nagrody Sucovia 2013 w kategorii Gospodarka.
Dziękujemy również Przedsiębiorcom, Władzom Gminy oraz Instytucjom, które dostrzegły potencjał produkcyjny naszego nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Miszewie. To tu w Gminie Żukowo, powstają nasze najnowocześniejsze konstrukcje oraz projekty innowacyjne, kreujące w nie małym już stopniu, rozwój polskiego przemysłu, tworząc również co roku nowe miejsca pracy. Oprócz Kamertona Innowacyjności, Mistrza Techniki, Dźwigni 2013, nagród otrzymywanych w Konkursie Polski Produkt Przyszłości oraz nagród ministerialnych, Nagroda Sukovita stanowi dla nas najwyższe wyróżnienie, potwierdzające dorobek ciężkiej, trudnej pracy polskich Pracowników, Inżynierów, Kadry Zarządzającej, za co w imieniu Zarządu firmy serdecznie dziękujemy.

 

Load more