Brązowy Medal w Paryżu

Z przyjemnością informujemy, że system parkingowy wysokiego składowania pojazdów otrzymał brązowy medal podczas Targów Wynalazczości w Paryżu. Podczas Targów rozwiązanie to otrzymało dodatkowo wyróżnienie specjalne SODINEX z Rosji. Dziękujemy i gratulujemy naszemu Partnerowi PIMR z Poznania, CI NOT oraz PARP z Warszawy.

Load more