Defender 2014 podczas MSPO w Kielcach

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Partnerom za współpracę przy realizacji projektu SFORA. Dziękujemy Liderowi Konsorcjum WIHiE za sprawną koordynację prac w tym niełatwym projekcie. Defender 2014 stawia projekt SFORA w grupie najbardziej zaawansowanych technologicznie wyrobów, istotnych dla rozwoju inżynierii przyszłości w naszym kraju.

Load more