Złoty Laur Innowacyjności NOT

Serdecznie dziękujemy Kapitule Lauru Innowacyjności NOT im. Stanisława Staszica za przyznanie naszej firmie tej ważnej i prestiżowej nagrody. Dziękujemy PIMR z Poznania oraz CI NOT za wspólną realizację naszych innowacyjnych projektów, które systematycznie przekładają się na budowanie nowych rynków zbytu, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Load more