Dział pojazdów i hydrauliki mobilnej

Szanowni Państwo,
Pojazdy specjalistyczne z napędem hydrostatycznym, od 1998 roku stanowią ważną część prowadzonych w naszej firmie prac badawczo rozwojowych. Rosnąca skala produkcji oraz ciągły popyt na pojazdy specjalistyczne, przełożyły się na wydzielenie w strukturze organizacyjnej naszej firmy nowego działu :

DZIAŁ POJAZDÓW I HYDRAULIKI MOBILNEJ.

Nowy dział w strukturze organizacyjnej naszej firmy posiada:

  • własne zaplecze projektowe,
  • wydzielone zaplecze produkcyjne,
  • serwis.

Dziękując za dotychczasową współpracę, jesteśmy przekonani, że podjęte przez naszą firmę kroki przełożą się na ciągły i systematyczny rozwój, jak dotąd bardzo dobrych relacji z naszymi Klientami.

W ramach wydzielonego działu realizowane są również projekty B+R, w tym Demonstrator + pt. „Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno-błotnym” na podstawie umowy UOD-DEM-1-145/001 podpisanej z NCBIR w dniu 13.12.2013r.

Load more