Rośnie popyt na terenach postoczniowych w Gdyni

W 2014 roku odnotowano znaczący wzrost popytu generowanego przez przemysł okrętowy na terenach postoczniowych w Gdyni. Rozwój produkcji poprzedzony fazą projektową, przekłada się w naszej firmie na systematyczny wzrost dostaw urządzeń okrętowych dla nowo budowanych jednostek. Na zdjęciu pokazano centralny zespół zasilający systemy pokładowe na statku Oceanograf UG budowanym w Stoczni Nauta S.A..

W tym przypadku nasza firma po raz kolejny realizuje kompleksową obsługę Klienta w czterech etapach:

  • uzgodnienia techniczne, projekt oraz zatwierdzenie dokumentacji w Towarzystwie Klasyfikacyjnym PRS,
  • produkcja zespołu hydraulicznego, próby funkcjonalne i ciśnieniowe, odbiory na stacji prób,
  • montaż instalacji hydraulicznych na statku, nadzór, płukanie systemu, uruchomienie, zdanie w działaniu,
  • zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej, jak i pogwarancyjnej.

Powrót naszej firmy po 25-u latach na tereny postoczniowe przynosi oczywiste efekty w postaci systematycznego rozwoju współpracy w ramach PSSE. Istotną inwestycją PSSE oraz PPNT na tych terenach, jest „Park Konstruktorów”, który w perspektywie najbliższych 3-ch lat będzie mieć istotny wpływ na dalszy rozwój przemysłu okrętowego w Gdyni.

Load more