Demonstrator + dobra inicjatywa NCBiR

W ramach projektu pt. „Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno – błotnym” nasza firma w Konsorcjum z:

  • Instytutem Odlewnictwa z Krakowa,
  • Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych,
  • Wojskową Akademią Techniczną

realizuje budowę prototypów pojazdów do:

  • renowacji kanałów melioracyjnych,
  • ochrony terenów wodno – błotnych przed sukcesją roślinności,
  • transportu skoszonej biomasy.

Naszym celem jest wdrożenie pojazdów do produkcji oraz zabezpieczenie popytu generowanego przez rynek m.innymi producentów biomasy. Projekt realizowany jest w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+.

Load more