Dwa złote medale na Międzynarodowych Targach w Poznaniu

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom z PIMR za współpracę przy realizacji budowy rodziny pojazdów specjalistycznych z napędem hydrostatycznym. Efektem tej współpracy są dwa złote medale przyznane za pojazdy do:

  • odtwarzania i pielęgnacji rowów melioracyjnych,
  • wykaszania terenów bagiennych.

Pojazdy te powstały w ramach projektów WND-POIG.01.03.01-00-165/09 „Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwarciach cieków wodnych” oraz WND-POIG.01.03.01-00-164/09 „Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego”, których Beneficjentem jest PIMR, a podwykonawcą Hydromega Sp. z o.o..
Nagrodzone pojazdy stanowią ważny punkt wyjścia dla realizacji projektu B+R, Demonstrator+, dofinansowanego przez NCBiR. W ramach tego projektu powstają nowe technologie, których wdrożenie do produkcji zaplanowano na 2016/2017 rok.

 

Load more