Relacje jednoznacznie pozytywne

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom, którzy przyjęli zaproszenie i wyrazili zgodę na solidarne wsparcie projektu „Wyprawa na biegun sport pozytywnego”.
Myślą przewodnią tego projektu jest budowanie relacji jednoznacznie pozytywnych w rzeczywistym wymiarze wartości społecznych.
Naszym zdaniem kultura pozytywnych relacji przekłada się na budowanie silnych partnerstw, również w gospodarce.
W 2015 roku wspólnie zbudowaliśmy pięć takich Partnerstw z:

  • Klientami,
  • Dostawcami,
  • Pracownikami,
  • Instytutami Badawczo-Rozwojowymi oraz z Uczelniami Wyższymi,
  • Kooperantami produkcyjnymi.

Nasza firma widzi w tych relacjach cenny kapitał, który z pewnością dobrze przełoży się na dalszy rozwój współpracy, również w 2016 roku.

Load more