Inteligentne Specjalizacje Pomorza w praktyce

W dniu 28.01.2016 podpisane zostało na Pomorzu, Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Regionu.
Nasz firma uczestniczy w procesie budowania Gospodarki Morskiej, w Partnerstwach, których celem jest podjęcie produkcji na rzecz krajowego przemysłu morskiego, co dobrze wpisuje się zarówno w RIS, jak i w polską 20-ą Krajową Inteligentną Specjalizację – Gospodarka Morska i Śródlądowa.
Efektem podjętych przez nas prac jest:

  • własne biuro projektowe,
  • dobre zaplecze produkcyjne,
  • serwis gwarantujący obsługę nowych produktów, zarówno na, jak i po gwarancji.

Działania w obszarze Gospodarki Morskiej przyniosły naszej firmie stabilny eksport oraz możliwości zabezpieczenia popytu krajowego w obszarze zdefiniowanym zarówno przez RIS jak i KIS.
Podjęte działania przełożyły się na ponadprzeciętny wzrost produkcji w obszarze gospodarki morskiej.
Tak znaczące zwiększenie produkcji było możliwe dzięki uruchomieniu drugiego zakładu produkcyjnego na terenach stoczniowych w Gdyni w PSSE.
Na zdjęciach przedstawiamy zaprojektowane i wyprodukowane przez nas przykładowe systemy hydrauliki siłowej, dobrze wpisujące się w rozwój branży przemysłowej zdefiniowanej w RIS dla województwa pomorskiego.

Load more