Odnowienie uprawnień TDT – Transportowego Dozoru Technicznego

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Transportowego Dozoru Technicznego NR TDT-M/N-44/16 z dniem 20.06.2016 odnowieniu uległy nasze dotychczasowe uprawnienia TDT z dnia 15.04.2003 o numerze TDT-W/M/N-31/03.
Niniejsze uprawnienia są zgodne z art. 9 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Load more