Pozytywne ukończenie projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu bezzałogowego pojazdu ratowniczego Florian”

Składamy serdeczne podziękowanie za współpracę przy realizacji projektu INNOTECH–K1/IN1/70/154619/NCBR/12.
Dziękujemy NCBiR, WAT, Liderowi Konsorcjum WB Elektronics za dobrą współpracę przy realizacji tego niełatwego projektu. Florian stanowi ważną część innowacyjnej polityki rozwojowej naszej firmy w obszarze pojazdów specjalistycznych z napędem hydrostatycznym. –tni–Badania rynku oraz prowadzone aktualnie działania marketingowe wskazują wyraźnie na generowanie popytu w obszarze pojazdów bezzałogowych, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz ochrony życia ludzkiego. Projekt Florian dobrze wpisuje się w tak widzianą przyszłość i rozwój technologii innowacyjnych w Polsce.
Projekt ten stanowi również dobrą propozycję eksportową, zwłaszcza w zastosowaniach cywilnych.

Load more