Podpisaliśmy Umowę Konsorcjum na rzecz budowy pojazdów specjalistycznych dla Wojsk Aeromobilnych

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu Umowy Konsorcjum przez polską grupę Instytutów B+R oraz firm, które podjęły prace nad pojazdem specjalistycznym przeznaczonym dla Wojsk Aeromobilnych.

W skład Konsorcjum wchodzą:

Wcześniejsza dobra współpraca wspomnianych podmiotów, jak również prototypy pojazdów specjalistycznych, stanowią silne zaplecze dla aktualnie wdrażanego pojazdu.

Podjęte działania są odpowiedzią na przewidywany popyt w tej grupie produktowej. Doświadczenie wyniesione z partnerstw utworzonych na rzecz rozwoju gospodarki morskiej nasza firma pragnie przenieść do przemysłu motoryzacyjnego, realizując pojazdy specjalistyczne zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Platformami bazowymi dla przyszłego pojazdu będą platformy Lewiatan oraz Florian, które powstały przy współpracy WAT, WITPiS, CNBOP, IO w Krakowie, CI-NOT, WB Electronics oraz NCBiR.

Load more