Podpisaliśmy list intencyjny z Wojskową Akademią Techniczną

W dowód wieloletniej, udanej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną podczas Targów MSPO Kielce podpisaliśmy list intencyjny z przedstawicielami tej uczelni. Ze strony WAT list został asygnowany przez płk dr inż. Adama Bartnickiego z Centrum Transferu Technologii, a Hydromega była reprezentowana przez Pana Prezesa Zbigniewa Zienowicza.

Strony zadeklarowały wolę nawiązania dalszej wzajemnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości.

Load more