Podniesienie Bandery na ORP Kormoran

28 listopada 2017 roku, w 99. rocznicę powołania Marynarki Wojennej RP, odbyła się uroczystość podniesienia bandery na niszczycielu min ORP Kormoran. Okręt został zbudowany przez Konsorcjum Stoczni Remontowej Shipbuilding SA oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Projekt wykonało biuro Remontowa Marine Design and Consulting.
Dziękujemy Pracownikom Stoczni RSB, CTM oraz biura projektowego Remontowa Marine Design and Consulting za wzorową współpracę przy realizacji tego projektu. Serdeczne podziękowania składamy także wszystkim pracownikom naszej firmy oraz całemu Działowi Projektów Morskich i Off-shore za dobrą realizację powierzonych nam w ramach tego projektu zadań.

Skwer Koœciuszki w Gdyni. Uroczystoœæ podniesienia bandery na nowym okrêcie Marynarki Wojennej ORP Kormoran.
28.11.2017
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Load more