Podpisaliśmy Umowę Konsorcjum na dostawę urządzeń wyposażenia pokładowego dla dwóch okrętów typu Kormoran II

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu Umowy Konsorcjum w Partnerstwie z RHS oraz AMEK Offshore na dostawę systemów hydraulicznych wraz z urządzeniami dla dwóch jednostek typu Kormoran II.
Podstawą dla zawarcia Konsorcjum były pozytywnie zakończone prace na jednostce Kormoran I. Pragniemy podkreślić bardzo dobrą współpracę na wszystkich etapach budowy okrętu z pracownikami stoczni RSB, RHS, CTO, Stalkone z nadzorem PRS, WDT oraz Politechniką Gdańską.

Skwer Koœciuszki w Gdyni. Uroczystoœæ podniesienia bandery na nowym okrêcie Marynarki Wojennej ORP Kormoran.
28.11.2017
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Load more