Dział Projektów Lądowych nastawiony na innowacje

Dział Projektów Lądowych zaprojektował i stworzył stanowisko do badania rozszerzalności i szczelności zbiorników kompozytowych do przewozu CNG i wodoru. Pojemność największych badanych zbiorników może wynosić aż do 600 l, a ciśnienie maksymalne to 2500 bar.

Konstrukcja stanowiska zapewnia bezpieczną pracę również w przypadku rozerwania się badanego zbiornika. Woda (8000 l) krąży w obiegu zamkniętym, jest filtrowana i uzdatniana na bieżąco.

Program badania zbiornika obejmuje:
– napełnianie wodą
– w pełni automatyczne badanie
– opróżnianie
– osuszanie.

Dziękujemy pracownikom Działu Projektów Lądowych za zaangażowanie w przygotowanie i realizację tego zlecenia.

Load more