Robot lądowy zaprezentowany na MSPO 2018 – krok ku komercjalizacji

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wśród robotów lądowych prezentowanych przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT) znalazł się również ExMot – zdalnie sterowany robot przeznaczony do przewożenia ciężkich ładunków, np. plecaków dla całego plutonu żołnierzy na polu walki. ExMot budził duże zainteresowanie zwiedzających, pojawiły się też zapytania o możliwość zakupu urządzenia. Robot ten został zaprojektowany przez konstruktorów WAT i zrealizowany przy współpracy z naszą firmą.
W ostatnich latach rośnie popularność Bezzałogowych Platform Lądowych (BPL), określanych powszechnie mianem robotów lądowych. Podejmowane są próby zwiększenia powszechności ich używania w wojskach lądowych. Może to przyczynić się do automatyzacji procesu decyzyjno-wykonawczego oraz wyręczenia żołnierzy w realizacji wielu, często niebezpiecznych zadań.

Load more