Jesteśmy sygnatariuszami drugiego porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Drugie porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zostało podpisane 25 stycznia 2019 r. wspólnie przez marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Ryszarda Świlskiego oraz ponad 200 podmiotów z regionu identyfikujących się z obszarami inteligentnych specjalizacji, w tym Hydromega.

Naszej firmie realizującej projekty innowacyjne w obszarze gospodarki morskiej i offshore idea ISP jest bardzo bliska. Inteligentne Specjalizacje Pomorza to obszary o dużym potencjale badawczo-rozwojowym, które po doinwestowaniu przyniosą dla województwa największą wartość dodaną w postaci innowacyjnych produktów i usług.

Load more