Próby morskie jednostki NB 70

Na przełomie lutego i marca zakończone zostaną próby ruchowe systemu hydraulicznego Ro-Ro na jednostce NB 70 budowanej w stoczni CRIST.
Nasza firma w Partnerstwie ze stocznią CRIST oraz firmami RHS, MPL Techma i GS Hydro dostarczyła nowoczesny, w pełni zautomatyzowany system Ro-Ro, przeznaczony do obsługi transportu pojazdów kołowych. Szybko rosnący popyt w obszarze gospodarki morskiej nasza firma zabezpiecza potencjałem produkcyjnym, który uruchomiliśmy w 2016 roku na terenach stoczniowych w Gdyni.
Dziękujemy Przedstawicielom firmy CRIST oraz firmom partnerskim za sprawną realizację tego projektu.

    Load more