Uzyskaliśmy patent nr 231110 na system pozycjonowania kontenerów

Z przyjemnością informujemy, o uzyskaniu patentu na „Urządzenie do płynnej regulacji pionowego przemieszczania ładunku, zwłaszcza kontenerów”.
Opracowany przez naszą firmę system umożliwia załadunek i rozładunek kontenera bez konieczności stosowania dźwigu zewnętrznego.
Opatentowany system jest znacząco lżejszy od aktualnie stosowanych rozwiązań rynkowych. Wyeliminowano instalację rurociągów hydraulicznych rozprowadzonych po kontenerze, jak również zoptymalizowano moc całego napędu hydrostatycznego.

Load more