Wodowanie statku wielozadaniowego Planeta I

Partnerska współpraca firm Hydromega oraz RHS po raz kolejny umożliwiła kompleksową dostawę urządzeń pokładowych do Stoczni Remontowej Shipbuilding S.A.

W 2019 roku współpraca polskich firm przekłada się w istotny sposób na wzrost produkcji krajowej, przeznaczonej na potrzeby gospodarki morskiej, w tym przemysłu stoczniowego.

Wzrost krajowej produkcji w tym obszarze był możliwy dzięki dokonanej analizie popytowej rynku, popartej ścisłą współpracą ze stoczniami CRIST, RSB, Stocznią Wojenną w Gdyni, Nautą oraz Gryfią.

Load more