Komercjalizacja prac B+R w ramach projektu Demonstrator+, Umowa UOD-DEM-1-145/001

Podczas Konferencji Krajowej w PIMR nt. „Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno-błotnym” przedstawione zostały aspekty dotyczące aktualnych możliwości wdrożenia i komercjalizacji pozytywnie zakończonych prac B+R. Członkowie Konsorcjum: Hydromega, PIMR, WAT, IO-Kraków zaprezentowali podjęte działania, ukierunkowane na budowę rynku zbytu w latach 2020-2021.

Load more