Podpisaliśmy umowę o współpracy z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

W lutym nasza firma podpisała umowę o współpracy z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w celu wzajemnej deklaracji współpracy w ramach prowadzonych przez każdą ze stron umowy prac badawczo-rozwojowych.

Istotnym celem, jaki będzie realizować w ramach tej współpracy nasza firma, jest komercjalizacja efektów prac B+R.

Zakres współpracy jest zgodny z polityką rozwoju Regionu w ramach gospodarki morskiej, której istotne kierunki rozwojowe zostały określone w ISP 1: „Technologie offshore i portowo-logistyczne” oraz KIS 15: „Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy”.

 

 

Load more