Podsumowanie rocznej współpracy ze Stocznią CRIST S.A.

Coroczne spotkania podsumowujące współpracę pomiędzy Stocznią Crist a naszą firmą stały się miłą i potrzebną tradycją, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości i perspektyw eksportu, a także rozwoju gospodarki morskiej i śródlądowej w Polsce. Podczas spotkania podsumowano wykonane przez naszą firmę prace na jednostkach budowanych w Stoczni Crist, jak również omówiono perspektywy dalszej współpracy w kolejnych latach.

Dziękujemy Zarządowi Stoczni Crist oraz jej Pracownikom za udaną, partnerską współpracę w  2019/2020 r.

Load more